Altres serveis

Li solucionem qualsevol necessitat que pugui tenir a l'àrea de marketing
 • Diagnòstic + oportunitat de negoci

  • Anàlisi i diagnòstic estratègic de la seva empresa, mercat, competència, ...
  • Valoració de la seva imatge corporativa/marca/posicionament.
  • Construcció de la matriu DAFO de l’empresa (punts forts, dèbils, amenaces, oportunitats).
  • Proposta de diferents oportunitats de negoci, de millora, de creixement...
 • Pla de Marketing

  • Anàlisi i diagnòstic estratègic de la seva empresa, mercat, competència, ...
  • Valoració de la seva imatge corporativa/marca/posicionament.
  • Construcció de la matriu DAFO de l’empresa (punts forts, dèbils, amenaces, oportunitats) / Identificació d'opcions estratègiques.
  • Determinació de l’avantatge competitiu i proposta de valor de l’empresa.
  • Selecció de l’estratègia de l’empresa (estratègia competitiva, estratègia de preu , estratègia de producte/mercat, estratègia de marca/posicionament, estratègia de clients/distribució, estratègia de comunicació/ promoció).
  • Proposta d’objectius.
  • Realització del pla operatiu (marketing mix)/ plantejament d’accions concretes a implementar.
  • Elaboració del calendari d’accions i pressupost de marketing.
 • Servei continu i complet del Departament de Marketing Extern

  • Servei de “cervell” i “mans” continu  a temps parcial.
  • Realització del pla de marketing.
  • Gestió/coordinació/execució del pla de marketing.
  • Involucració en qualsevol altre aspecte comercial/marketing en el que siguem requerits.
  • Responsabilitat sobre definició i execució de tota la operativa marketing de l’Empresa.
 • Direcció de Marketing

  • Servei de concepte similar a l’anterior però d’intensitat més reduïda.
  • Aquest servei està pensat per a empreses que poden disposar de personal preparat per realitzar tasques de marketing operatiu amb la nostra supervisió i direcció o bé per a empreses sense grans necessitats ni urgències, ni requeriment de molt temps dels nostres servei, però si que necessiten aportació d’estratègia, de consell, de direcció i supervisió.
 • Consell

  • Servei destinat a empreses a les que ja se’ls hi a realitzat algun dels serveis anteriors durant un període de temps i per tant ja han avançat i hem resolt les necessitats més importants i en aquest punt no necessiten d’un servei tan intens com els anteriors però desitgen mantenir un servei de consulta permanent.
 • Project Management

  • Gestió del desenvolupament de tot tipus de projectes de marketing segons necessitats i requeriments específics dels nostres clients.
 • Programes a Mesura

  • Si les seves necessitats no encaixen en la tipologia de serveis anteriors, crearem un servei adaptat a la mesura de les seves necessitats.