Política de privacitat

1. L'accés a aquest Lloc web implica l'acceptació expressa de les condicions establertes en la present Política de Privadesa. Si l'interessat (d'ara endavant, USUARI) no accepta alguna d'aquestes condicions, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest Lloc web.

Les dades de caràcter personal facilitats o recaptats s'incorporaran als fitxers de UNNOMARKETING S.L (d'ara endavant, UNNOMARKETING). En funció del context i finalitat per la qual, en cada cas, l'USUARI hagi facilitat les seves dades, aquests seran tractats para:

a) Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
b) Dur a terme, si escau, la prestació contractada per l'USUARI, la seva facturació i cobrament.
c) Gestionar i controlar la cartera de clients.
d) Gestionar, si escau, la participació de l'USUARI en els jocs, promocions, descomptes, sorteigs i concursos disponibles en el Lloc web.
i) Gestionar, si escau, el procés de registre de l'USUARI en el Lloc web.
f) Realitzar, si escau, el perfil d'USUARI per oferir-li continguts d'una manera personalitzada.

Tret que ens comuniqui la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'adreça de correu electrònic info@unnomarketing.com, les seves dades podran ser utilitzats també per a l'enviament d'informació comercial de l'empresa i podran ser comunicats a les empreses del Grup UNNOMARKETING per a la gestió conjunta de les carteres de clients i per a la realització d'ofertes personalitzades dels seus productes i serveis per qualsevol mitjà. En cas que es facilitessin dades de tercers, incloses persones de contacte, deurà prèviament, sota la seva responsabilitat, sol·licitar a aquestes persones el seu consentiment i informar-los de tot l'establert en aquesta clàusula.

2. A excepció del que es disposa en a l'apartat anterior, les dades de l'USUARI no seran comunicats a tercers, excepte aquelles comunicacions que hagin de fer-se a les autoritats competents en cas que s'hagi dut a terme per l'USUARI accions contràries a la Llei o s'hagin infringit les condicions establertes en l'Avís Legal.

3. L'USUARI és responsable que la informació que proporcioni a través d'aquest Lloc web sigui certa. A aquests efectes, respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. L'USUARI serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a UNNOMARKETING o a tercers.

4. Per efectuar la comunicació per la xarxa amb l'equip de l'USUARI, prestar-li els serveis sol·licitats, millorar la seva experiència de navegació i oferir-li informació comercial personalitzada, aquest Lloc web utilitza mecanismes d'implantació de *cookies i emmagatzematge d'adreces IP. Les *cookies són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'USUARI i que revelen informació sobre les pautes de navegació de l'USUARI i l'ús que faci del Lloc web. Aquesta informació serà tractada amb la finalitat de millorar el Lloc web, personalitzar-ho, conèixer les seves preferències i informar-li específicament d'aquells productes o serveis que millor responguin a les seves necessitats.

La mera navegació pel present Lloc web implica que l'USUARI consent expressament la implantació de *cookies de navegació, de l'ús de la qual i finalitat ha rebut informació clara i completa. No obstant això, l'USUARI també té l'opció d'utilitzar aquest Lloc web i rebutjar les *cookies mitjançant la selecció de la casella corresponent que pot visualitzar en entrar en el Lloc web. No obstant això,UNNOMARKETING no es responsabilitza que això obstaculitzi el bon funcionament del Lloc web i/o la prestació del servei seleccionat, a causa que, en la seva majoria, les *cookies són necessàries perquè es produeixi l'efectiva comunicació entre el Lloc web i l'USUARI o per a la prestació del servei.

5. Opinions, comentaris, comunicacions i altres continguts
Els usuaris podran publicar les seves opinions i comentaris així com publicar altres continguts, enviar comunicacions, suggeriments, idees, comentaris, preguntes o una altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, constitueixi un supòsit d'amenaça o difamació, o envaeixi la privadesa de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altra forma resulti ofensiu per a tercers o *censurable, ni consisteixi en o contingui virus informàtics, propaganda política o contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o constitueixi qualsevol altre tipus de "*spam". No està permès l'ús d'adreces de correu falses, ni suplantar la identitat d'una altra persona o entitat, ni falsejar de qualsevol altra manera l'origen de qualsevol altre contingut.

UNNOMARKETING es reserva el dret a eliminar o modificar qualsevol contingut. Si considera que qualsevol contingut del Lloc web de UNNOMARKETING o qualsevol material la venda del qual estigués *publicitada en els mateixos inclou qualsevol afirmació difamatòria, o si entengués que els seus drets de propietat intel·lectual estan sent infringits per qualsevol element o informació disponible en el Lloc web li preguem ens faci saber aquesta circumstància a través d'un correu electrònic a l'adreça info@unnomarketing.com  al que respondrem.

5.UNNOMARKETING té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament.

No obstant això, l'USUARI ha de ser conscient que la seguretat dels sistemes informàtics mai pot ser absoluta. Així mateix, ha de tenir-se en compte que, quan es faciliten dades personals a través d'Internet, aquesta informació pot ser recollida sense el seu consentiment i posteriorment tractada per tercers no autoritzats en funció dels programes que tingui instal·lats en el seu ordinador, fins i tot sense el seu coneixement (*spyware, *malware, *troyanos, etc.). És responsabilitat de l'USUARI protegir les seves dades personals, contrasenyes i qualssevol altra dada protegida que contingui el seu ordinador.UNNOMARKETING declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre el que ocorre amb la informació que l'USUARI publica voluntàriament en el Lloc web i que sigui intervinguda per terceres persones no autoritzades per l'USUARI ni per UNNOMARKETING.

6. De conformitat amb el que es disposa en la *antedicha Llei Orgànica, UNNOMARKETING li informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit que haurà de remetre's a l'adreça de correu electrònic info@unnomarketing.com  Aquests drets seran atesos sense perjudici del deure conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del tractament, o, si escau, de la relació contractual.